Y H Rama Krishna

Yeleswarapu Hanuma RamaKrishna
యేలేశ్వరపు హనుమ రామకృష్ణ
(1951 - 2018)

YHRK YouTube Channel
Upanishad Udyanavanam
ఉపనిషత్ ఉద్యానవనం
(108+ Upanishads with Commentary in Telugu in Six Volumes)

→ Alphabetical Listing of 108+ Upanishads and their Mapping to the respective Book Volumes

ఉపనిషత్ ఉద్యానవనం - Volume 1 [PDF]
[28] అద్వయ తారక, అధ్యాత్మ, అక్షమాలిక, ఆత్మ బోధ, ఈశావాస్య, ఐతరేయ , కౌషీతకి బ్రాహ్మణ, జాబాల, తారసార, త్రిపుర, త్రిశిఖి బ్రాహ్మణ, తురీయాతీత, నాదబిందు, నిరాలంబ, నిర్వాణ, పరమహంస, పైఙ్గల, బహ్వృచ, భిక్షుక, మంత్రిక, మండల బ్రాహ్మణ, ముక్తిక, ముద్గల, యాఙ్ఞవల్క్య, శాట్యాయని, సుబాల, సౌభాగ్య లక్ష్మి, హంస

ఉపనిషత్ ఉద్యానవనం - Volume 2 [PDF]
[23] అమృత నాద, అమృత బిందు, అవధూత, అక్ష్య, ఏకాక్షర, కఠ, కఠ రుద్ర (కఠ శృతి), కలి సంతరణ, కాలాగ్ని రుద్ర, కైవల్య, గర్భ, తేజోబిందు, తైత్తరీయ, దక్షిణామూర్తి, ధ్యానబిందు, నారాయణ, నారాయణీయ యాఙ్ఞికి ఖిల (Extra Upanishad), ప్రాణాగ్నిహోత్ర, పంచ బ్రహ్మ, బ్రహ్మ, బ్రహ్మవిద్య, యోగకుండలి, యోగతత్వ

ఉపనిషత్ ఉద్యానవనం - Volume 3 [PDF]
[18] అవ్యక్త, ఆరుణిక, కుండిక, కేన, జాబాల పిప్పలాద, దర్శన, మహా, యోగశిఖ, రుద్ర హృదయ, వరాహ, శారీరక, వాసుదేవ, శుకరహస్య, శ్వేతాశ్వతర, సరస్వతీ రహస్య, సర్వసార, స్కంద, క్షురిక

ఉపనిషత్ ఉద్యానవనం - Volume 4 [PDF]
[21] అథర్వశిఖ, అథర్వశిర, అన్నపూర్ణ (పూర్ణ), ఆత్మ, కృష్ణ, గణపతి, గరుడ, గోపాల తాపిని (పూర్వ, ఉత్తర), దత్తాత్రేయ, దేవి, పరబ్రహ్మ, ప్రశ్న, మాండూక్య, ముండక, మైత్రాయణి, మైత్రేయ, యోగచూడామణి, రుద్రాక్ష జాబాల, వజ్రసూచిక, సన్యాస, సావిత్రి

ఉపనిషత్ ఉద్యానవనం - Volume 5 [PDF]
[9] పరమహంస పరివ్రాజక, పాశుపత బ్రహ్మ, బృహదారణ్యక, భావన, మహావాక్య, శరభ, సీత, సూర్య, హయగ్రీవ

Newly Published in October-2021 ఉపనిషత్ ఉద్యానవనం - Volume 6 - Part 1 [PDF]
[3] ఛాందోగ్య, త్రిపురా తాపిని, నారద పరివ్రాజక

ఉపనిషత్ ఉద్యానవనం - Volume 6 - Part 2 [PDF]
[7] త్రిపాద్విభూతి మహానారాయణ, నృసింహ తాపిని, బృహత్ జాబాల, భస్మ జాబాల, రామ తాపిని (పూర్వ, ఉత్తర), రామ రహస్య, శాండిల్య

→ HTML/Unicode Conversion for the Upanishad Texts of All Volumes [Project In-Progress]

Contact for physical books:
Mobile: +91 7995697330
(Present on WhatsApp, Telegram and Signal)
Email: yhrkworks@gmail.com

Composing and Typesetting :
B Sai Kumar
Hasitha Graphics and Printers
19, Gulabi Thota, Near Water Words
Eluru - 534001 (Andhra Pradesh)
Mobile: +91 9704275472
Email: hasitha999666@gmail.com
Vasishta Rama Samvadam
వసిష్ఠ రామ సంవాదం
(Yoga Vasishta యోగ వాసిష్ఠము in Telugu in Four Volumes)
This is a complete translation (వచనానువాదం) of Valmiki Maharshi's Yoga Vasishta into Telugu prose in colloquial style.

వసిష్ఠ రామ సంవాదం Volume 1 [PDF] - వైరాగ్య ప్రకరణము, ముముక్షు వ్యవహార ప్రకరణము, ఉత్పత్తి ప్రకరణము
వసిష్ఠ రామ సంవాదం Volume 2 [PDF] - స్థితి ప్రకరణము, ఉపశమన ప్రకరణము
వసిష్ఠ రామ సంవాదం Volume 3 [PDF] - నిర్వాణ ప్రకరణము (పూర్వ భాగము)
వసిష్ఠ రామ సంవాదం Volume 4 [PDF] - నిర్వాణ ప్రకరణము (ఉత్తర భాగము)

Published and Distributed for Sale by Sri Rama Krishna Math, Hyderabad

Contact for physical books:
You can get as a set (only) of 4 volumes in any of RK Math ashrams and book stores.
You can also Order Online at RK Math Online Store
You can also Order Online at Amazon
You can also Order Online at JSNbooks

Bhagawad Gita
భగవద్గీత అధ్యయన పుష్పం
(Commentary in Telugu)
Front Cover of the Book [PDF]

Original Slokas with Sandhi Split [PDF]

Commentary of YHRK [PDF]

Book in Adobe Pagemaker Format

Contact for physical books:
Mobile: +91 7995697330
(Present on WhatsApp, Telegram and Signal)
Email: yhrkworks@gmail.com

Composing and Typesetting :
B Sai Kumar
Mobile: +91 9704275472
Email: hasitha999666@gmail.com
Uddhava Gita
ఉద్ధవ గీత
శ్రీ కృష్ణ - శ్రీ ఉద్ధవ సంవాదము
శ్రీ కృష్ణ - శ్రీ ఉద్ధవ సంవాదము [PDF] - A Book with an Interpretative Commentary on the famous Uddhava Gita from Sri Bhagavatam, which is a discussion between Sri Krishna and his friend Uddhava. This is the final teaching of Sri Krishna just before about to withdraw his incarnation.

Contact for physical books:
Mobile: +91 7995697330
(Present on WhatsApp, Telegram and Signal)
Email: yhrkworks@gmail.com

Composing and Typesetting :
B Sai Kumar
Mobile: +91 9704275472
Email: hasitha999666@gmail.com
Golla Kalapam
గొల్ల కలాపం
కూచిపూడి నాట్య వేద ఆత్మ యజ్ఞము
కూచిపూడి నాట్య వేద ఆత్మ యజ్ఞము - గొల్ల కలాపము [Scanned PDF] - Book on a Kuchipudi Dance Drama with Philosophical Interpretation. The Drama, by name Golla Kalapam, is a spiritual discussion between a learned Brahmin and a Self-realized Milk Maid.

Contact for physical books:
Mobile: +91 7995697330
(Present on WhatsApp, Telegram and Signal)
Email: yhrkworks@gmail.com

Composing and Typesetting :
B Sai Kumar
Mobile: +91 9704275472
Email: hasitha999666@gmail.com
Miscellaneous
(ఇతర రచనలు)
 • శ్రీ నారద ప్రణీత భక్తి సూత్రములు - భాష్యము [Scanned PDF] - A Book with Commentary by Sri YHRK on Narada Maharshi's Bhakthi Aphorisms

 • గాన లహరీ సౌరభాలు [Scanned PDF] - A Book with the Collection of Tattva Songs composed by Bhagavatar Sri Yeleswarapu RamaKrishnaiah, grand father of YHRK. It comprises YHRK's commentary with deep philosophical insights on each song.
  YouTube PlayList for Gana Lahari Saurabhalu - Bhagavatar Yeleswarapu Ramakrishnaiah Gari Songs

 • పునర్జన్మ ఉన్నదా? లేదా? [PDF]- An Article
 • Bhagawad Gita
  Audio Lectures in Telugu
  భగవద్గీత ఆడియో ఉపన్యాసములు

  YHRK YouTube Channel is attempting to host these Lectures as Playlists according to Chapter-wise and Sloka-wise.


  [All audio files are in MP3 format, can be streamed and downloaded]
  Chapter 01 - అర్జున విషాద యోగం
  0102
  Chapter 02 - సాంఖ్య యోగం
  0304050607080910
  Chapter 03 - కర్మ యోగం
  1112131415161718
  Chapter 04 - జ్ఞాన యోగం
  192021222324252627
  Chapter 05 - కర్మ సన్యాస యోగం
  282930
  Chapter 06 - ఆత్మ సంయమ యోగం
  313233343536
  Chapter 07 - విజ్ఞాన యోగం
  37383940
  Chapter 08 - అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం
  41424344
  Chapter 09 - రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగం
  45464748
  Chapter 10 - విభూతి యోగం
  495051
  Chapter 11 - విశ్వరూప సందర్శన యోగం
  52535455
  Chapter 12 - భక్తి యోగం
  56575859
  Chapter 13 - క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం
  606162636465
  Chapter 14 - గుణ త్రయ విభాగ యోగం
  6667686970
  Chapter 15 - పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం
  71727374
  Chapter 16 - దైవ అసుర సంపద్ విభాగ యోగం
  75767778
  Chapter 17 - శ్రద్ధా త్రయ విభాగ యోగం
  798081
  Chapter 18 - మోక్ష సన్యాస యోగం
  82838485868788

  YHRK YouTube Channel is attempting to host these Lectures as Playlists according to Chapter-wise and Sloka-wise.

  Vasishta Rama Samvadam
  Audio Lectures in Telugu
  వసిష్ఠ రామ సంవాదం ఆడియో ఉపన్యాసములు
  [All audio files are in MP3 format, can be streamed and downloaded]
  పరిచయ వాక్యములు
  Introduction-to-YHRK-by-PraveenKaushik

  Self-Introduction-by-YHRK

  Introduction-to-Yoga-Vaasistam-by-YHRK

  వైరాగ్య ప్రకరణము
  01020304050607

  ముముక్షు వ్యవహార ప్రకరణము
  010203040506070809101112

  ఉత్పత్తి ప్రకరణము
  0102030405060708091011121314151617181920

  NOTE: Only these audio lectures on Vasishta Rama Samvadam were delivered by Sri YHRK.


  A Casual Lecture given in Vegivadu, near Eluru, on 20-Jan-2018
  Vasishta Rama Samvadam
  Video Lectures in Telugu
  వసిష్ఠ రామ సంవాదం వీడియో ఉపన్యాసములు

  YHRK YouTube Channel Playlist of Video Lectures for Yoga VasishTam (Sri VasishTa Rama Samvadam) Introduction - It includes Vairagya Prakaranam (వైరాగ్య ప్రకరణము) only. These were the only video lectures delivered on the subject.

  01-ప్రార్థన - మంగళశాసనము

  02-ఉపోద్ఘాత కథ 1

  03-ఉపోద్ఘాత కథ 2

  04-ఉపోద్ఘాత కథ 3

  05-ఉపదేశ ప్రారంభం - శ్రీరామావతారం

  06-గ్రంథ లక్ష్యము, అధ్యయన అర్హత

  07-జీవుడు పూర్ణ ఆత్మ స్వరూపుడే అయినా బంధమే ఎందుకు అనుభవమవుతోంది?

  08-దృశ్యము పట్ల వ్యామోహమునకు చిత్త వాసనలే కారణము

  09-శుద్ధ వాసనలు - మలిన వాసనలు

  10-రామ కథా ప్రవేశము

  11-రాముని పరిస్థితి చూసి దశరథుడు వసిష్ఠ మహర్షిని సంప్రదించుట

  12-విశ్వామిత్రుని రాక - దశరథునితో సంభాషణ

  13-దశరథుడు రాముడిని విశ్వామిత్రునితో పంపుటకు నిరాకరించుట

  14-విశ్వామిత్రుడు ఆగ్రహం ప్రదర్శించుట

  15-వసిష్ఠుడు దశరథునికి నచ్చచెప్పుట

  16-దశరథుడు రాముడిని విశ్వామిత్రునితో పంపుటకు అంగీకరించుట

  17-ప్రతిహారి రాముడి పరిస్థితిని వివరించుట

  18-రాముని వైరాగ్య స్థితి విని విశ్వామిత్రుడు ఆనందము ప్రకటించుట

  19-రాముని సభాప్రవేశం

  20-రాముడు తన వైరాగ్య వర్ణన ప్రారంభించుట

  21-జీవుని కల్పిత సంబంధ వ్యవహారం

  22-జీవునకు మనస్సు ఎందుకు బంధం కలుగజేస్తున్నది?

  23-ధన వ్యవహారం మాకు భయము శిథిలత్వమే కలుగజేస్తున్నది

  24-జీవితం--ఆయుష్షు

  25-అహంకార స్వరూపం

  26-మనస్సు - చిత్తము

  27-ఆశ - తృష్ణ

  28-దేహము

  29-బాల్య స్వరూపం - యౌవన దశ

  30-స్త్రీ పురుషుల పరస్పర ఆసక్తి వ్యవహారం

  31-ముసలితనం - మృత్యువు

  32-కాల విలాసము

  33-క్రియా స్వరూపము - దైవ విలాసము

  Brief Profile of Sri Yeleswarapu Hanuma Rama Krishna

  Birth and Eduction

 • Born on 20 July, 1951 at Bhavadevarapalli village, Krishna District, Andhra Pradesh, India
 • Spent his childhood in the nearby Kuchipudi village, which has had been famous for the classical dance
 • Made his primary school education in Kuchipudi village
 • Graduated in Bachelors of Commerce from Hindu College, Machilipatnam, in Distinction with a Gold Medal during 1968-1971

 • Employment

 • Became Certified Associate from Indian Institute of Bankers (CAIIB)
 • Employed in Andhra Bank in 1972 and served this same Organization continuously until September, 2010
 • Served in Banking at various positions as Clerk, Cashier, Branch Manager, Training Faculty, Senior Manager during his thirty eight years tenure and finally retired as Chief Manager
 • Worked in various places in Andhra Pradesh and Telangana states including Narasaraopet, Khammam, Vijayawada, Nellore, Eluru, Hyderabad Head Office and Tirupati
 • He was well known and loved by colleagues in his Organization for his inclusive attitude, knowledge, and efficiency
 • After retiring from Andhra Bank, he got settled back in his native place with family. He lived rest of his life in his own house in Kuchipudi village (Krishna District, Andhra Pradesh, India).

 • Vendanta Literature Contributions

 • While being in service in Andhra Bank itself, published literary works like translation of complete Yoga Vasishta (around 32,000 slokas) into Telugu colloquial prose by working hard on it for over 12 years.
 • Then, he worked on his interpretative commentaries on Bhagawad Gita in Telugu prose, Uddhava Gita, Gollakalapam and so forth.
 • Post retirement from the profession, he took over another gigantic mission of interpretatively commenting on all available (108+) Upanishads in Telugu prose, which was published in six volumes. He worked on this project restlessly for about 8 years until death.

 • Sri Y H Rama Krishna was demised on 25 December, 2018.


  Acknowledgements:
    * This website is hosted on GoDaddy
    * This webpage is developed using the freely available template from Wolf 2

  Website Administration: yhrkworks@gmail.com